Kinderlessen

God vestigde een getuigenis

Verhalen uit het Oude Testament voor jonge kinderen.

Lessen: 64
Doelgroep: Kleuter
Algemeen bereik: 2,5 tot 7 jaar

Thema:

God heeft Zijn indrukwekkende, glorieuze daden getoond. God heeft van Zijn grote macht getuigd. Dit lessenpakket onderzoekt Gods grootheid doorheen het Oude Testament. De verhalen worden chronologisch verteld en er worden telkens enkele kernthema's benadrukt.
De Bijbelverhalen zijn niet uitgeschreven. De lesgever bereidt de les voor door de verhalen zelf in de Bijbel te lezen en ze bestuderen aan de hand van de aangereikte hoofdthema's (hij/zij heeft hierbij de vrijheid om het verhaal te vertellen op eigen manier). Leuke en gevarieerde lesopeningen zijn opgenomen in dit lessenpakket evenals enkele vragen, om de kinderen vertrouwd te maken met Gods grootheid en Zijn karakter, die nooit verandert.
Bij dit lespakket hoort een set Bijbelverzen, een kleurboek, bladeren voor de ouders en een uitgebreide 'gebruiksaanwijzing'.

Klik hier om een lesvoorbeeld te bekijken.