Kinderlessen

Hij heeft gesproken door Zijn Zoon

Verhalen uit het Nieuwe Testament voor jonge kinderen.

Lessen: 52
Doelgroep: Kleuter
Algemeen bereik: 2,5 tot 7 jaar

Thema:

Het Nieuwe Testament ontvouwt op prachtige wijze het wonder en de kracht van Jezus Christus. Dit lessenpakket onderzoekt de grootheid van God in Christus doorheen het Nieuwe Testament. De verhalen worden chronologisch verteld en er worden telkens enkele kernthema's benadrukt.
De Bijbelverhalen zijn niet uitgeschreven. De lesgever bereidt de les voor door de verhalen zelf in de Bijbel te lezen en te bestuderen aan de hand van de aangereikte hoofdthema's (hij/zij heeft hierbij de vrijheid om het verhaal te vertellen op eigen manier). Leuke en gevarieerde lesopeningen zijn opgenomen in dit lessenpakket evenals enkele vragen, om de kinderen vertrouwd te maken met een grote God die gesproken heeft door Zijn Zoon.
Bij dit lespakket hoort een set Bijbelverzen, een kleurboek, bladeren voor de ouders en een uitgebreide 'gebruiksaanwijzing'.

Klik hier om een lesvoorbeeld te bekijken.