Preken Etienne Balfoort
2011-04-17Wat zal ik dan doen met JezusMatteus 27:15-22
2011-10-02Wat de Heer Jezus zegt is niet vrijblijvendJohannes 1:1-18
2012-01-08Verborgen voedselJohannes 4:31-38
2012-03-25Zware tijden2 Timoteus 3:1-5
2012-07-22Ingaan in het KoninkrijkMatteus 7:13-14
2012-12-23Is er een gat in onze christelijke cultuurHebreeen 12:12-17