Kinderlessen
Alle kinderlesjes zijn auteursrechterlijk beschermd en zijn eigendom van Truth78.org. Omdat we dit prachtig en bijzonder onderwijs (lees hier waarom deze kinderlesjes zo bijzonder zijn) zo graag wilden doorgeven aan onze kinderen, zijn we aan de vertaling van deze lespakketten begonnen, natuurlijk na de goedkeuring van Truth78.org. We kregen ook de toelating om de reeds vertaalde lespakketten te delen met geïnteresseerden, hier in Vlaanderen. We beseffen heel goed dat we geen professioneel vertaalwerk kunnen neerzetten. Onze oprechte excuses daarvoor. We moesten ook voortdurend vertalen onder tijdsdruk, want het lespakket dat vertaald werd, werd ondertussen ook onderwezen. Met als gevolg dat het lespakket nog geen deftige correctie heeft kunnen ondergaan. Niettemin hopen en bidden we dat dit rijke voedsel door heel veel kinderen in Vlaanderen mag geproefd worden, zodat ze hun vertrouwen zullen stellen op onze Heer, Jezus Christus! Wie meer wil weten, vragen heeft, geïnteresseerd is in een lespakket, stuur dan gerust een mailtje naar één van onze verantwoordelijken.

Lespakketten voor de lagere school

In het begin...Jezus

Doelgroep: derde leerjaar, 8-9 jaar.

Aantal lessen: 40

Trouw aan al Zijn beloften

Doelgroep: tweede leerjaar, 7-8 jaar.

Aantal lessen: 40

De ABCs van God

Doelgroep: eerste leerjaar, 6-7 jaar.

Aantal lessen: 40

Jezus wat een Redder!

Doelgroep: Kleuterklas, 3-6 jaar.

Aantal lessen: 40

Zijn zoals Jezus

Doelgroep: Vierde leerjaar, (derde-vijfde).

Aantal lessen: 40

Thema: Heiliging.

Hoe heerlijk is Uw naam

Doelgroep: Vierde leerjaar, (derde-vijfde).

Aantal lessen: 40

Thema: Toont het karakter van God.


Dit lesje wordt momenteel vertaald en wordt straks toegevoegd.
Mijn voornemen zal gebeuren

Doelgroep: Vierde leerjaar, (derde-vijfde).

Aantal lessen: 40

Thema: Correct denken over de soevereine God.


De vertaling van dit lesje begint binnenkort.
Lespakketten voor de kleuters
 • De lessen zijn chronologisch opgebouwd (als het karakter van God eenmaal in het kind zijn verstand aanwezig is - hopelijk ook in zijn hart - kun je later andere verhalen toevoegen).
 • Ze hebben een raamwerk opgezet, de Bijbel als één geheel (vb. als je spreekt over “genade” van God en ze hebben nooit gehoord over de vele keren dat Israël zich afkeerde van God en God hen iedere keer opnieuw vergaf, dan zal die genade nooit zo geproefd worden).
 • Ook belangrijk is een passage in zijn context leren begrijpen en bovendien niet alleen in zijn directe context maar ook de aanloop schetsen. Want een chronologisch verloop toont de conclusie van iets. Het toont dat Gods weg altijd de beste is en dat God altijd wint!
 • Kortom, heel het Oude en het Nieuwe Testament wordt systematisch doorlopen tijdens de 3 kleuterjaren.
God vestigde een getuigenis (OT)

Doelgroep: Kleuters.

Algemeen bereik: 2,5 tot 7 jaar.

Aantal lessen: 64

Hij heeft gesproken door Zijn Zoon (NT)

Doelgroep: Kleuters.

Algemeen bereik: 2,5 tot 7 jaar.

Aantal lessen: 52

Elk lespakket bestaat uit:
 • 40 lessen: leerstof voor een gans jaar.
 • Lesboek: alles wat je moet doorgeven, is overzichtelijk neergeschreven met goeddoordachte voorbeelden en materiaal.
 • Werkboek:
  • Terwijl ze bezig zijn, kan er in groep of indivueel gepraat worden.
  • Het boek blijft het hele jaar in de klas, gaat dan niet verloren.
  • Een compleet overzicht voor later.
 • Ouderspagina:
  • Ouders hebben de hoofdverantwoordelijkheid voor het bijbrengen van het geloof aan hun kinderen. Dit wekelijks meeneemblaadje is een prachtig hulpinstrument!
  • Het zorgt voor een dialoog tussen ouders en kind over het geloof.
 • Bijbelverskaartjes: verzen memoriseren is heel belangrijk (worden gebundeld aan een ring).
 • Visuals:
  • Er wordt gedurende de les heel veel getoond (aan de hand van prenten, poster, attributen,...), houdt de aandacht van de kinderen vast.
  • Geen knutselwerkjes (niet doeltreffend).


Wat deze kinderlessen zo bijzonder maakt
Het is een verlangen van ons hart om de kinderen degelijk onderwijs over God te kunnen geven. De goed doordachte, goed opgebouwde lespakketten van Desiring God Ministries, Bethlehem Baptist Church, Minneapolis overtroffen onze verlangens. Hun lessen zijn ontstaan uit een passie om de waarheden van de Bijbel zo te presenteren dat ze op God gericht zijn! Elke les is zo gepresenteerd dat de grootheid en waarde van God wordt getoond. Hun lespakketten zijn anders dan andere lespakketten. Het begon allemaal toen ze zich afvroegen wat kinderen moeten weten als ze de zondagschool doorlopen hebben.
 1. Met hun lessen willen ze aantonen dat God het centrum van de wereld is, de belangrijkste.
 2. “Geloof” komt door het horen, horen door het Woord van God.
 3. Ze willen de kinderen wapenen voor het gevecht van het geloof.
 4. Ze vinden dat veel zondagsschoollesjes vervallen zijn tot morele lessen. Vb. spijziging van de 5.000. Les=leer (je lunch) delen. Hier echter wordt de grootheid van een machtig God getoond, die het kleinste wat we Hem aanbieden veelvuldig zal zegenen. Als je kunt tonen wie God is, hoe God is, wil je zijn zoals Hem (zoals kinderen willen gelijken op hun idool) en dan zullen ze daardoor ook leren delen. Zie je, een heel andere inval.
 5. Ze willen de Bijbel niet voorstellen als losse verhaaltjes. Anders ontnemen we God Zijn heerlijkheid en eer. Ze willen een theologie opbouwen, de volledige raad van God aanbrengen.
 6. We moeten de kinderen ook van kleinsaf het correcte Godsbeeld aanleren zoals...God is eerzuchtig, Hij is Heer en Heerser. En wat vertellen wij: Vb. Jezus stelt discipelen aan. Dan zeggen wij: Hij heeft ons nodig, wij zijn belangrijk. Dit is niet correct. HIJ zorgt voor al onze noden. We kunnen het beter direct juist aanleren dan later te moeten bijsturen. Kinderen zijn in staat om deze dingen te begrijpen, ik denk dat we Gods voorzienigheid ferm onderschatten op dit vlak.
 7. We moeten ze een goed evenwicht geven in verband met genade en rechtvaardigheid. Ze moeten Hem zowel respecteren, vrezen als liefhebben. Vb. Wij zeggen soms, “God houdt zoveel van jou.” Als God hen iets onthoudt dat ‘goed’ is, denken ze dat Hij hen niet meer graag ziet. Maar God is wel soeverein. Horen ze beide zijden van ons?
 8. Wat vinden de makers van de lespakketten nog belangrijk?
  Zoeken in het Woord. Ze zeggen: Geloof het niet omdat wij, lesgevers, het zeggen, maar zoek het op in de Bijbel. Ze gaan nog een stapje verder: Hoe weet jij dat het waar is? Kan je het tonen met een vers of een voorbeeld uit de Bijbel?


 9. Wat ons betreft als lesgevers
  -Het is niet alleen belangrijk de les goed door te geven, je moet de kinderen ook bevragen: “Wat houdt dat nu eigenlijk in?”, “We hebben dit nu gehoord, maar wat betekent dat nu?”
  -Niet alleen hoofdkennis, het moet naar het hart dalen van de kinderen (het is tenslotte onze volgende generatie).

  Reacties van de lesgevers op onze lespakketten
  -“Dit lijkt niet anders dan andere lessen”, maar na 6 weken waren ze aangenaam verrast!
  -“We dachten dat we de kinderen over God leerden, maar dat deden we niet!”
  -“Ik kan niet geloven hoe ik zelf groei

  De lessen
  -Zijn duidelijk geschreven.
  -Zijn niet moeilijk om door te geven.
  -Goede voorbereiding is nodig!
  -Het echte werk is harte-werk:
  • eerst zelf nadenken over het Bijbelgedeelte.
  • je afvragen: God, wat zeg je aan je volk door dit gedeelte?
  • je hart delen met de kinderen over God.


  “Laat de kinderen tot Mij komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.”
  -Matteüs 19:14-