Vrienden
Blogspot van een West-Vlaming uit de eenentwintigste eeuw. Hij kijkt rond, leest en schrijft, zich verwonderend over een God die de mens zoekt (en vindt) en mensen die God mogen zoeken (en gevonden worden).
Met stukjes over stokoude waarheden of hoogst actuele thema's. Of over het raakvlak tussen die twee.