Dit Geloven Wij


Verklaringen en ontkenningen


1. We verklaren dat het Evangelie dat aan de kerk is toevertrouwd, in de allereerste plaats Gods Evangelie is (Marc. 1:14; Rom. 1:1). God is de auteur ervan, en Hij openbaart het aan ons in en door Zijn Woord. Het gezag en de waarheid van het Evangelie berust op Hem alleen. We ontkennen dat de waarheid of het gezag van het Evangelie voortkomt uit welk menselijk inzicht of bedenksel dan ook (Gal. 1:1-11). Ook ontkennen we dat de waarheid of het gezag van het Evangelie berust op het gezag van welke specifieke kerk of welk menselijk instituut dan ook.

2. We verklaren dat het Evangelie de verlossende kracht van God is, daarin dat het Evangelie verlossing bewerkstelligt voor iedereen die gelooft, zonder onderscheid (Rom. 1:16). Deze doeltreffendheid van het Evangelie berust op de kracht van God zelf (1 Kor. 1:18). We ontkennen dat de kracht van het Evangelie berust op de welbespraaktheid van de predikant, de bekwaamheid van de evangelist, of de overtuigingskracht van de verstandelijke redenering (1 Kor. 1:21; 2:1-5).

3. We verklaren dat het Evangelie verklaart dat alle mensen zich in een staat van zondige opstandigheid tegenover God bevinden, die, als daarin geen verandering komt, voor ieder persoon zal leiden tot eeuwige verlorenheid onder Gods veroordeling. We ontkennen elke afwijzing van de zondigheid van de menselijke natuur of elke bewering van de menselijke goedheid, of goddelijkheid, van het menselijke ras.

4. We verklaren dat Jezus Christus de enige weg tot verlossing is, de enige Middelaar tussen God en de mensheid (Joh. 14:6; 1 Tim. 2:5). We ontkennen dat ook maar iemand gered wordt op enige andere manier dan door Jezus Christus en Zijn Evangelie. De Bijbel biedt geen hoop dat oprechte gelovigen van andere religies gered zullen worden zonder een persoonlijk geloof in Jezus Christus.

Volgende...