Zendingswerk Nepal

Immanuel's Children's House

Kathmandu (Nepal)

Een gedegen christelijke opvoeding voor kansarme kinderen in Nepal? Ja, het kan!

Van de eerste helft van 2005 tot augustus 2008 verbleef Manoj als ongewenst politiek vluchteling in België. Tijdens zijn verblijf in ons land leerde hij via de evangelische geloofsgemeenschap Den Vuurtoren, te Nieuwpoort, het Evangelie van Jezus Christus kennen.


Na zijn uitwijzing en repatriatie startte Manoj op 15 december 2008 met een opvangtehuis voor kansarme kinderen in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Momenteel draagt hij daar de zorg over 8 kinderen. Wat deze arme kinderen voorheen soms meemaakten is hartverscheurend: ze werden verlaten of gebruikt, waren ontheemd. Zij hebben echter het recht om de liefde en genegendheid van de Here Jezus Christus te kennen.

Volk in nood

Waar wij kunnen, moeten wij hun hierin helpen: een kind moet een echte liefdevolle thuis krijgen, kunnen spelen, gedegen christelijk onderwijs volgen en genegenheid ervaren. Naast de dagelijkse zorg voor het algemeen welzijn van de kinderen wordt in het tehuis veel aandacht besteed aan de waarden van het Evangelie. Dit is hun enige verweer tegen het kastensysteem dat hun volk in een wurggreep houdt en waar ze als zogenaamde ´onaanraakbaren´ tot voor kort zelf het slachtoffer van waren. Niemand voelt die nood beter aan dan onze christelijke broer Manoj. Als geboren Nepalees kent hij de cultuur, de taal en de plaatselijke gebruiken. Het is een voorrecht om hem te mogen helpen bij de prediking aan zijn volk. Naast de zorg voor het algemeen welzijn is er veel aandacht voor de waarden van het Evangelie.

Duidelijke rapportering

Vandaag wordt Immanuel's Children's House geleid door Manoj en zijn echtgenote Anita, die haar hart ook aan Christus heeft toevertrouwd. Naar Belgische normen leven ze er heel bescheiden, maar wel netjes. Deze mensen springen heel zuinig met de budgettaire middelen om, die we hen door Gods genade ter beschikking mogen stellen. Tot op de laatste cent en uit eigen beweging brengt Manoj zorgvuldig verslag uit.

Toekomst?

Hoe moet het verder en op welke schaal? Dit ligt volledig in de handen van de Heer. Grootse plannen koesteren we niet. Maar we willen graag blijven ondersteunen wat er tot op vandaag al gerealiseerd werd. Zolang de liefde in onze harten werkzaam is, zullen de middelen ook voorhanden zijn. We danken de Heer dat we het kanaal van Zijn zegen mogen zijn en dat we mogen bijdragen aan de opbouw van Zijn gemeente in Nepal. Het is een enorm groot voorrecht en een bron van vreugde om de kinderen in zo'n korte periode helemaal te zien openbloeien, tot eer van Zijn naam.

Visie op lange termijn

Manoj is van opleiding leraar en bijzonder goed geschikt om de kinderen met kennis van zaken bij hun studie vooruit te helpen. Maar we willen de kinderen nog meer schenken dan een gelukkige jeugd. Op langere termijn willen we hen ook helpen toerusten, opdat ze later als wedergeboren christen een dienende rol binnen hun gemeenschap zouden kunnen vervullen. Naast het gewone leven binnen het gezin nemen ze ook deel aan het plaatselijke gemeenteleven. Bijbelstudie, gebedssamenkomsten, zondagschool, het onderwijs op de christelijke school: het zijn allemaal belangrijke elementen waaraan heel veel zorg en aandacht wordt besteed.

Een druppel op een hete plaat?

Jouw steun maakt voor deze kinderen wel degelijk een groot verschil. De kleinschaligheid van dit werk verhoogt de betrokkenheid, zowel van de medewerkers in Nepal als in België. We werken heel doelgericht en kunnen publiciteits en administratiekosten vermijden.
De kleinschalige aanpak verhoogt ook de betrokkenheid voor de gevers. Het bezorgt je heel veel vreugde en blijdschap. 'Blijmoedige schenkers' zijn in de ogen van de Heer heel belangrijk. Dit project steunt volledig op de genade die God in ons hart legt. Zijn oneindige liefde is de drijvende kracht om in de nodige middelen te voorzien. Hem alleen komt alle lof en eer toe. Er zijn geen werkingskosten voor de administratie en dergelijke. Alle financiële middelen gaan naar Immanuel's Children's House in Nepal zelf. Dit werk is uit geloof en in het volle besef hiervoor volledig af te hangen van Gods genade. In Zijn hand mogen wij ons volkomen geborgen weten.

Blijf op de hoogte via de blog

Wil je als medesponsor de evolutie van Immanuel's Children's House en de nevenprojecten volgen? Bezoek regelmatig de blog, waar we het meest recente nieuws posten: http://ImmanuelsChildrensHouse.blogspot.com
Let wel: om de privacy te beschermen is er een inlogprocedure. Aarzel niet om bijkomende inlichtingen te vragen. Nog geen toegang? Stuur een mailtje naar of We mailen je graag een paswoord en gebruikersnaam.

Wil je dit project mee helpen ondersteunen?

Giften kunnen overgemaakt worden op:
BE86 0688 9247 9950
Immanuel's Children's Projects
Hoogstraat 42
8620 Nieuwpoort