Preken uit Genesis
2011-02-06Alleen Gods wil zal geschiedenGenesis 12, 17, 24 Serges Wittocx
2011-06-19God in het verborgeneGenesis 37 Jos Vanlede
2011-07-03VerzoekingGenesis 39 Jos Vanlede
2011-07-17Vorming van put tot troonGenesis 40-41 Jos Vanlede
2011-07-31Van hongersnood naar feestGenesis 42-43 Jos Vanlede
2011-08-14De wederopstanding van JozefGenesis 44-45 Jos Vanlede
2011-08-28Jozef en Gods reddingsplan voor de wereldGenesis 46-47 Jos Vanlede
2011-09-11Jozef en zijn soevereine GodGenesis 50 Jos Vanlede
2012-01-22Jakobs worstelingGenesis 32 Luc Claerebout
2012-11-04De God die liefheeft en roeptGenesis 12:1-7 Jos Vanlede
2013-05-05Abraham en Gods verbondGenesis 15:1-20 Jos Vanlede
2013-05-19Abraham en God de almachtigeGenesis 17 Jos Vanlede
2014-01-26Abrahams voorbede voor SodomGenesis 18:16-33 Serges Wittocx
2014-02-02Medewerkers gezochtGenesis 28:12-15 Luc Claerebout
2014-04-13Zonde en het kruisGenesis 4:1-10 Serges Wittocx
2014-05-25De macht van het kwaadGenesis 4:6-7 Luc Claerebout
2015-09-06Wandelen met de HereGenesis 24:1-67 Chris Hoornaert
2016-09-11Lijden en kwaad in Gods goede schepping (deel 1)Genesis 2:6-7 Jos Vanlede
2016-10-02Lijden en kwaad in Gods goede schepping (deel 2)Genesis 2-3 Jos Vanlede
2016-10-30Lijden en kwaad in Gods goede schepping (deel 3)Genesis 3:6-13 Jos Vanlede
2016-11-13Lijden en kwaad in Gods goede schepping (deel 4)Genesis 3:16-24 Jos Vanlede
2018-01-28Adam naar Genesis 1 en 2Genesis 1-2 Jos Vanlede
2018-02-04De broedermoord van Kain in het licht van Genesis 3Genesis 4:1-16 Jos Vanlede
2018-02-18Trouw in zware moeiteGenesis 31:1-21 Chris Hoornaert
2018-03-04Gezegend om tot zegen te zijnGenesis 12:1-4 Luc Claerebout
2018-09-09Gods intentie in de scheppingGenesis 11-12 Jos Vanlede
2018-09-23Ons doel en essentie als mens in de scheppingGenesis 1:26-28 Timothy Gaytant