Preken Luc Claerebout
2011-01-09Indien iemand Mij wil dienen, hij volge MijJohannes 12:26a
2011-02-20Loon naar werken2 Korintiers 5:4-10
2011-05-15Het Koninkrijk van de hemelMatteus 13:10-11
2011-06-26God dienenRomeinen 12:11
2011-08-07De Geest van openbaringEfeziers 1:15-18
2011-09-18Het voor en het na van een kind van GodKolossenzen 1:21-23
2011-10-30Het leven van koning Asa2 Kronieken 15-16
2011-12-11Toegewijde christenenEzra 1-4
2012-01-22Jakobs worstelingGenesis 32
2012-03-04Voedsel dat niet vergaatJohannes 6:26-40
2012-04-15Gods soevereiniteit onder lijdende mensenJob 1:6-12
2012-05-27God dienen zonder zichtbare vruchtJeremia 1:1-10
2012-07-08Wanneer God ons geloof beproefd1 Petrus 4:12
2012-08-19De onverschillige maar dankbare christenJona 2:1-9
2012-09-30De kracht van het Evangelie2 Korintiers 5:17
2012-11-11Actief gelovenJakobus 1:2-6
2013-02-03Ken Gods wil ten volleKolossenzen 1:3-11
2013-03-17Wees standvastig en onwankelbaarHandelingen 20:16-18
2013-04-28Voor de Rechterstoel van Christus openbaar worden (deel 1)Lukas 19:11-27
2013-05-26Voor de Rechterstoel van Christus openbaar worden (deel 2)Lukas 12:35-48
2013-08-18De schat waar ons hart naar uitgaatLukas 12:33b-34
2013-08-25Doopdienst JokeJohannes 18:33-38
2013-09-15Beproevingen zijn nodigJakobus 1:2-4
2013-10-13De bedroefdheid in het hart van GodEzechiel 16:4-26
2013-11-10Het kost je iets om de Heer te dienenMaleachi
2013-12-08Hizkia deed wat goed is in de ogen van de Heer (deel 1)2 Kronieken 29:1-31
2014-01-05Hizkia deed wat goed is in de ogen van de Heer (deel 2)Jesaja 36
2014-02-02Medewerkers gezochtGenesis 28:12-15
2014-03-02De Grote OpdrachtHandelingen 10:1-21
2014-03-30Als je belangrijk wil zijnMarkus 9:30-50
2014-04-27Het gebed van NehemiaNehemia 1:1-11
2014-05-25De macht van het kwaadGenesis 4:6-7
2014-06-22Kom en sterf...en leefMarkus 8:17-38
2014-07-19Koning Josafat2 Kronieken 17
2014-08-17Wanneer we ons kunnen onthechtenFilippenzen 3:7-11
2014-09-14Gods woord drager Elia1 Koningen 17:1-16
2014-10-12Elia en de weduwe1 Koningen 17:17-24
2014-11-09BileamNumeri 22:1-35
2015-02-15Vissers van mensenMarkus 1:12-20
2015-03-15De maat waarmee je meet zal jou de maat genomen wordenMarkus 4:24-34
2015-04-12Wat gebeurd er met een christen wanneer hij sterft2 Korintiers 5:1-8
2015-06-07Eendracht maakt machtRichteren 1:1-2_5
2015-07-05Generatie degeneratieRichteren 2:6-3_6
2015-08-02De tragedie van een verloren toegewijd leven1 Koningen 13
2015-08-30Persoonlijke zonde is niet zo persoonlijkJozua 7:1-26
2015-10-04Twee redenen waarom God ons moet beproevenJakobus 1:1-5
2015-10-25De roeping en het offer van GideonRichteren 6:1-21
2015-12-20De frustratie en noodkreet van Hanna1 Samuel 1:1-18
2016-01-17Blijf in Mij dan blijf Ik in jouJohannes 15:1-8
2016-02-14De dood en opwekking van LazarusJohannes 11:1-45
2016-03-13Het geestelijke verval van koning Asa2 Kronieken 14:1-12
2016-04-10Het zeldzame voorbeeld van JeftaRichteren 11:1-40
2016-05-08De roeping en vorming van Elisa2 Koningen 2:1-18
2016-06-05Elisa en de arme weduwe2 Koningen 4:1-7
2016-07-03De zekerheid van de hoop die in ons is1 Petrus 1:3-12
2016-07-31Alleen waarachtig geloof leidt tot reddingHandelingen 16:25-34
2016-08-28De hoop voorbij het graf1 Tessalonicenzen 4:13-14
2016-09-25De profeet en de prostitueHosea 1
2016-10-23Over opgroeien2 Petrus 1:5-11
2016-11-20Christelijke slavernijRomeinen 1:1
2017-02-12Worden zoals Christus2 Korintiers 3:18
2017-03-12De gave van profetie1 Korintiers 14:1-5
2017-04-09Een profeet in ballingschap_deel 1Ezechiel 1-3
2017-05-07Een profeet in ballingschap_deel 2Ezechiel 3-9
2017-06-04Van argeloze naieveling tot ijzeren pilaarJeremia 1:1-10
2017-07-02Het laatste afscheidJozua 23:1-16
2017-07-30Wanneer het genoeg geweest is voor God1 Samuel 2:12-36
2017-08-27De opkomst en ondergang van Salomo_deel 11 Koningen 3:1-15
2017-11-19De opkomst en ondergang van Salomo_deel 21 Koningen 11:1-13
2017-12-17De volkstelling van David2 Samuel 24:1-25
2018-01-21Jezus een man met een verledenMatteus 5:17
2018-03-04Gezegend om tot zegen te zijnGenesis 12:1-4
2018-04-15Groeien in vreugde1 Petrus 1:8-9
2018-05-27Jezus strijd in GetsemaneMatteus 26:36-46
2018-07-08Wanneer we Gods woord niet meer ter harte nemen2 Kronieken 12:1-12
2018-08-19Doet Gods Woord ons nog schrikken2 Kronieken 13:1-23
2018-09-30Gods bijzondere zegen ontvangen of mislopen2 Kronieken 14:1-14