Preken Serges Wittocx
2011-02-06Alleen Gods wil zal geschiedenGenesis 12, 17, 24
2011-03-20Joden en niet Joden een gemaaktEfeziers 2:11-22
2011-05-01De liefde in Jezus als wapenRomeinen 12:9-21
2011-06-12Voorzichtig als slangen en argeloos als duivenMatteus 10:16
2011-07-24De Ik BenExodus 3:13-15
2011-09-04Waarschuwing tegen partijdigheid1 Korintiers 1-3
2011-10-16Het geloofslevenMatteus 21:18-22
2011-11-27Een beter vaderlandHebreeen 11:8-10, 13-16
2012-02-19Het aangename jaar des HerenLukas 4:14-21
2012-04-01Uitstrekken naar godsvrucht1 Korintiers 1:26-31
2012-05-13Over tucht en opvoedingSpreuken 4, 5, 12
2012-06-24Als het God niet isJesaja 28:7-13, 16
2012-08-05God boven allesLukas 14:25-35
2012-09-16De RekabietenJeremia 35:1-19
2012-10-28Wezen en weduwenJakobus 1:27
2012-12-09God in het boek JonaJona 1-4
2013-01-20Jezus de Messias bevestigd door wonderenMatteus 8:1-4
2013-03-03Is God sexistischEzechiel 16:32-43
2013-04-14Avondmaal (deel 1)Lukas 22:14-20
2013-05-12Avondmaal (deel 2)1 Korintiers 11:23-26
2013-06-09De naam van de HereExodus 3:13-15
2013-07-07Een Christen moet lijdenJesaja 53:1-12
2013-08-04Het nieuwe levenEfeziers 4:17-32
2013-09-01Geloof zonder werken is doodJakobus 2:14-26
2013-09-29In de wereld maar niet van de wereldJohannes 17:14-19
2013-10-27Wij allen hadden Hem verlatenMatteus 26:30-35
2013-11-24God zienHandelingen 7:54-56
2013-12-22KerstmisLukas 2:1-39
2014-01-26Abrahams voorbede voor SodomGenesis 18:16-33
2014-02-09Tweeerlei fundamentMatteus 7:21-28
2014-03-16De Heilige Geest maakt ons eenDeuteronomium 10:16-21
2014-04-13Zonde en het kruisGenesis 4:1-10
2014-07-06Roemen in Jezus2 Korintiers 10 12-18
2014-09-07Een loflied over Gods grootheid en goedheidPsalm 145
2014-10-19Gods trouw aan DavidPsalm 89
2014-11-23Ijdelheid der ijdelheidPrediker 1:1-18
2015-02-01De zaligheid van vriendschapJohannes 15:12-15
2015-03-01In goede en slechte tijdenJob
2015-03-29De zonde van de tongJakobus 3:1-12
2015-04-26Woon in het land en betracht getrouwheidPsalm 37
2015-08-16Een vijand genaamd egoMarkus 14:66-72
2015-09-13Aan Babels stromenPsalmen Psalm 137:1-9
2015-10-11Het lied van de wijngaardJesaja 5:1-7
2017-08-13De haat van de wereld en de liefde van GodJohannes 15:18-27
2017-10-01Belijd je zondenPsalm 32:1-11